fbpx

5 september 2018 – Door Surayah de Visser

Wat is het FSC-keurmerk?

FSC staat voor Forest Stewardship Council en is een internationale organisatie die zich bezighoudt met beheerde boskap. Het FSC-keurmerk is 25 jaar geleden opgericht om de strijd tegen illegale houtkap aan te gaan. Daarnaast zetten ze zich in voor natuurbescherming, rechten voor de lokale bewoners en het verbeteren van de lokale economie. Het FSC-keurmerk is dan ook zeer belangrijk voor iedereen die zich bezighoudt met duurzaamheid en MVO. Door hun inzet is er sinds de oprichting al 200 miljoen hectare aan bos beschermd! Echter zijn we er nog lang niet…

Waarom is het FSC-keurmerk zo belangrijk? 

In totaal is er al 13 miljoen hectare aan bos gekapt en verdwijnen er nog steeds 36 voetbalvelden aan bos per minuut. Hiervan bestaat 80% uit illegale houtkap. De meeste bomen worden gekapt in de regenwouden van Zuid-Amerika (Amazone), Azië (Indonesië) en Afrika (Congo basin). Deze regenwouden kennen een rijke flora en fauna. Echter zal dit over 100 jaar allemaal verdwenen zijn als dit zo doorgaat. Het is erg belangrijk dus om deze vernietiging tegen te gaan. Om dat voor elkaar te krijgen is het belangrijk om te weten waarom deze prachtige bossen vernietigd worden.

De oorzaken van ontbossing

Er zijn verschillende redenen waarom deze bossen verdwijnen. De mens is hier de grootste boosdoener. Echter heeft de natuur zelf ook een kleine invloed.

Menselijke invloeden

Natuurlijke invloeden

Ontbossing en klimaatverandering

Ontbossing heeft een grote invloed op klimaatverandering. Het zorgt niet alleen voor een verhoogde CO2-uitstoot, maar heeft ook op veel andere vlakken een grote impact:

Verminderde biodiversiteit

80% van alle dieren ter wereld zijn afhankelijk van bossen. Doordat grote delen bos verdwijnen verliezen veel dieren hun huis. Het is door ontbossing dat dieren zoals de orang-oetang met uitsterven worden bedreigd. Ook veel nuttige plantensoorten zijn aan het verdwijnen. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt voor medicinale doeleinden.

Extreme temperatuurschommelingen

Overdag bieden bomen beschutting tegen de warmte. ‘S nachts houden ze die warmte juist vast. Hierdoor is het temperatuurverschil niet zo groot. Als er bijna geen bomen meer zijn zal dit snel veranderen. Net als in woestijnen zal het overdag bloedheet zijn en ’s nachts juist ijskoud.

Uitdroging

Bomen produceren niet alleen schaduw maar ook waterdamp. Als er geen bomen meer zijn zal er minder regen vallen. Dit in combinatie met een warmere temperatuur en kale grond zorgt ervoor dat de aardbodem sneller uitdroogt. Hierdoor wordt het nóg lastiger voor planten om te groeien.

Luchtvervuiling

Bovendien filteren bomen de lucht. Dit doen ze door CO2 om te zetten in zuurstof. Als alle bomen verdwijnen zal het dus lastiger worden om luchtvervuiling tegen te gaan.

Wat doet FSC tegen ontbossing?

FSC stelt strenge eisen voordat er een boom gekapt mag worden. Bossen met grote natuur- en cultuurwaarden worden gespaard en houtkap langs waterlopen en op steile hellingen is bijvoorbeeld niet toegestaan. De FSC-gecertificeerde bossen die wel bestemd zijn voor de hout- en papierindustrie worden verdeeld in vakken. Elk jaar kappen ze een paar bomen in een ander vak. Vervolgens krijgt dit deel 30 jaar de tijd om te herstellen. Hierdoor is de houtkap minder dan de bijgroei in de herstelperiode. Bovendien moet de geselecteerde boom met de grootste zorg worden neergehaald en weggevoerd. Dit is om te voorkomen dat andere bomen beschadigd raken tijdens het kappen. Deze manier van kappen wordt ook wel low impact logging genoemd.

Het FSC-keurmerk en haar impact

Door voor producten te kiezen die FSC-gecertificeerd zijn help je mee in de strijd tegen ontbossing. Daarnaast heeft FSC een grote impact op veel andere maatschappelijke problemen. Zo draag je ook een steentje bij aan natuurbescherming, sociale aspecten en economische waarden:

Natuurbescherming

Biodiversiteit

Behoud van de leefomgevingen voor dieren. Hierdoor krijgen beschermde diersoorten, zoals de Siberische tijger weer een thuis.

Terugdringing bestrijdingsmiddelen

Bij het beheren van FSC-gecertificeerde bossen wordt zo min mogelijk gebruikgemaakt van bestrijdingsmiddelen. In veel andere bossen worden bestrijdingsmiddelen gebruikt om bijvoorbeeld zieke bomen te behandelen. FSC probeert om alles op zoveel mogelijk alternatieve wijzen te doen. 

Sociale aspecten

Inheemse volken

Nog steeds leven er veel inheemse volken in de regenwouden. Ook deze mensen zijn afhankelijk van de bossen. FSC respecteert deze mensen. Daarom worden ze onder andere betrokken bij het maken van een plan voor goed bosbeheer.

Goede arbeidsomstandigheden

Het kappen van bomen in regenwouden brengt risico’s met zich mee. Werknemers moeten dan ook ten alle tijden op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het kappen van bomen. Bovendien genieten ze goede arbeidsvoorwaarden wat betreft de werktijden en het loon.

Economische waarden

Lokale economie

Veel van de regenwouden liggen in de armste gebieden ter wereld. Door voor het FSC-keurmerk te kiezen geef je de mensen die daar leven een kans op een baan. Het onderhouden van bossen is namelijk veel werk. FSC creëert dus werkgelegenheid voor deze mensen.

Continuïteit

Een goed samengesteld plan moet voor continue werkgelegenheid zorgen. Hiermee wordt de lokale bevolking aangemoedigd om de bossen te behouden in plaats van te verkopen aan bedrijven die de bossen willen kappen.

Meer weten?

In dit filmpje wordt kort uitgelegd wat het FSC-keurmerk is en wat ze precies doen. Voor meer informatie kan je kijken op de site van FSC zelf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *